Μελλοντικές εκδηλώσεις κοντά στον/στην: Θεσσαλία, Ελλάδα